Otroci ako hlavný pilier ekonomiky

Otroci ako hlavný pilier ekonomiky

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kto sa najväčšou mierou podieľa na budovaní úspešnej a prosperujúcej ekonomiky jednotlivých štátov, ktorá spoločenská trieda či ktoré pracovné pozície majú na tom najväčšiu zásluhu? Možno ste toho názoru, že najvyššie percentu podielu majú vedci, doktori či veľkopodnikatelia alebo obyčajní, pracujúci ľudia, no pravda je niekde uprostred. To, ako sa ekonomika vyvíja, je výsledkom práce nás všetkých a nie je podstatné, kto je najdôležitejší.

egypt

Piliere spoločnosti
Každý z nás je dobrý v inej oblasti, máme mnoho šikovných ľudí a práve pestrosť odborov je zárukou toho, že sa ekonomika posúva ďalej a prosperuje. No asi málokoho z nás by neprekvapil fakt, že v dávnych storočiach sa rozvoj ekonomiky veľkou mierou opieral o prácu skupiny ľudí, ktorú nazývali „otroci“. Je to tak. Súčasný človek si pod pojmom otrok predstavuje bezprávneho človeka, ktorý svojim výzorom pôsobí dosť odpudivo, do istej miery zbytočného a z bytostnej aj morálnej stránky patriaceho do triedy nižšej kategórie. Na druhej strane skúsme si predstaviť iného tvorcu ekonomického systému v tej dobe, ktorý by dokázal taký obrovský kus práce odviesť takmer zadarmo, pritom čo si ostatní hľadali jednoduchšiu cestu, oveľa menej efektívnu.

pouta

Legálne obchodovanie
Prosperitu štátu a rozvoj ekonomiky umožnil práve obrovský počet otrokov a podmienky ich práce a života. Veľká skupina ľudí vykonávala takmer všetku prácu, no oproti ostatným si zo systému dokázala vziať len minimum. Ich zásluhou bolo vykonané množstvo potrebnej a ťažkej práce, dokonca postupom času vďaka nim vzniklo aj veľa služieb. To, že by v období staroveku bez existencie otrokov mnohé civilizácie zanikli, tvrdia samotní historici. V staroveku bolo otroctvo legálne a tvorili ho prevažne vojnoví zajatci. Ich funkcia pri tvorbe ekonomiky nebola len prostrednídstvom práce, ale slúžili tiež ako tovar, pretože ich bežne predávali a kupovali, teda obchodovali s nimi. V starom Grécku, ale aj Ríme, mali dovolené vlastniť majetok či pôdu a dokonca aj poskytovať služby alebo prevádzkovať podniky. Ich bezprávnosť sa týkala hlavne zákazu slúžiť v armáde a takisto nemali právo zúčastňovať sa politického života.

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, kto sa najväčšou mierou podieľa na budovaní úspešnej a prosperujúcej ekonomiky jednotlivých štátov, ktorá spoločenská trieda či ktoré pracovné pozície majú na tom najväčšiu zásluhu? Možno ste toho názoru, že najvyššie percentu podielu majú vedci, doktori či veľkopodnikatelia alebo obyčajní, pracujúci ľudia, no pravda je niekde uprostred. To, ako…