Deti

Deti

Ak chceme z detí raz vychovať správnych dospelých ľudí, musíme im venovať veľa lásky. Našim príkladným rodičovským správaním im musíme ukazovať, čo je správne, ako riešiť rôzne situácie. Len tak môžeme byť raz na naše deti hrdí. A deti nám našu starostlivosť raz určite oplatia.

miminko

Deti poznajú len to, čo do nich vložíme my rodičia:
-narodia sa ako počítač bez softvéru a hardvéru,
-my rodičia ich učíme sedieť, chodiť, rozprávať,
-učíme ich skladať stavebnice, hráme sa s nimi s kockami,
-čítame im obrázkové knižky a hovoríme im riekanky,
-proste im venujeme svoj čas.

holčička

 Deti by nikdy nemali cítiť, že sú niekedy na príťaž:
–          Aj keď máte málo voľného času, nájdite si čas aj pre svoje deti,
–          Zahrajte si spoločenskú hru pri ktorej sa všetci zabavíte a deti budú mať dobrý pocit,  že ste sa do hry zapojili aj vy, ako rodič,
–          Ak ste unavení, kávu si môžete vypiť aj počas hry s deťmi,
–          Nič vám nebráni ani v tom, aby ste si napustili teplú vodu s relaxačnou soľou do lavóra a zahrali sa popri tom s deťmi karty.

Naučte deti čítať knihy:
Nezabúdajte, že pre deti ste predovšetkým príkladom vy – rodičia. Deti od vás všetko kopírujú, používajú vaše výrazy, slová, ste im proste vzorom.
Ak chcete, aby vaše deti začali čítať knihy, začnite ich čítať aj vy, tie svoje dospelácke knihy a deti sa pripoja. Budete sa čudovať, ako to zrazu pôjde.

děti
 
Príbeh zo života:
V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti pani učiteľka v jednej škole nakázala žiakom, aby začali čítať knihy. Mali totiž veľmi slabú slovnú zásobu, pri ústnej odpovedi sa nevedeli dostatočne správne vyjadrovať. Výsledok so svojimi žiakmi postrehla až vtedy, keď nakázala na rodičovskom združení rodičom, aby čítali aj oni knihy pred svojimi deťmi a dávali im tým príklad k čítaniu. Rodičia jej boli vďační, nakoľko nielen prinútila ich deti čítať knihy, ale aj oni mali zrazu čas na relax pri knihe, ktorý si doteraz pri každodenných domácich povinnostiach nenašli. 

Ak chceme z detí raz vychovať správnych dospelých ľudí, musíme im venovať veľa lásky. Našim príkladným rodičovským správaním im musíme ukazovať, čo je správne, ako riešiť rôzne situácie. Len tak môžeme byť raz na naše deti hrdí. A deti nám našu starostlivosť raz určite oplatia. Deti poznajú len to, čo do nich vložíme my rodičia: -narodia sa…