Prečo sú deti dnešného sveta také rozmaznané?

Prečo sú deti dnešného sveta také rozmaznané?

Aká doba, taká mládež

Prehnane prísna výchova detí už stráca svojich zástancov, hoci v niektorých rodinách je autoritatívny spôsob výchovy ešte stále bežnou praxou. No dôkazy a štúdie prevádzané rokmi dokazujú opak: láska, rešpekt a trpezlivosť nie sú zodpovedné za to, že deti neuznávajú autority a stávajú sa necitlivé a rozmaznané, opak je pravdou. To, čím sa súčasná mládež odlišuje od tých predošlých nemusí byť rozmaznanosť. Súčasná „matrixová“ doba núti deti byť viac súťaživými, podliehajú materializmu a fixácii na technologické výdobytky, čo charakterizujeme ako konzumný spôsob života.

rodina

Môže za to „Matrix“
Určiť u malých detí, či sú len vo vývine a vyrastú z toho, alebo sú naozaj rozmaznané, je ťažké. Výchova v rodinách môže byť ovplyvnená silno náboženským prostredím alebo naopak ateizmom, rodiny bývajú kompletné alebo iba s jedným rodičom, či v rodine žije viac generácií pokope. Deti v ktorejkoľvek z týchto rodín však majú niečo spoločné. Majú svoj svet, pravdaže trocha iný ako bol ten náš, ale to už ony nemôžu ovplyvniť. Sú hravé, niekedy aj so sklonom k povrchnosti, ale hlavne nájdeme medzi nimi úžasné osobnosti. Nie je podstatné, či dieťa neposlúcha alebo je nie je génius, dôležité je z neho vychovať zodpovedného človeka, ktorý dokáže svoj život prežiť naozaj plnohodnotne.

kamarádi

Čo môžu urobiť dospelí?
Rodičia sú pre svoje deti prvým vzorom, na ktorý hľadia od útleho detstva, no celkom ovplyvniť jeho vývoj nemôžu. Počas rastu sa deti dostávajú do kontaktu s prostredím v škole, v bydlisku, s rôznymi médiami. Podnety z tohto všetkého musí dieťa spracovať a vyhodnotiť, čo je pre život dôležité. Nie je to ľahká úloha a tu by mali byť nablízku rodičia s radami a usmerňovaním jeho vývoja.

tým

Každé je svojim spôsobom osobnosť, ktorú v ňom treba objaviť a podporovať. No nie spôsobom direktívnym, ale porozumením a pokiaľ je to možné, vcítením sa do jeho sveta, ktorý budeme rešpektovať, samozrejme s ohľadom na vek dieťaťa a okolnosti, ktoré z jeho potrieb vyplynú. Samozrejme, že sa stretávame aj s deťmi, ktorých výchova je komplikovaná, v týchto prípadoch už treba hľadať odbornú pomoc psychológa. Najhoršie, čo môže rodič urobiť, je ospravedlňovanie dieťaťa za jeho skutky, čím nepriamo prizná, že dieťa má problém.

Aká doba, taká mládež Prehnane prísna výchova detí už stráca svojich zástancov, hoci v niektorých rodinách je autoritatívny spôsob výchovy ešte stále bežnou praxou. No dôkazy a štúdie prevádzané rokmi dokazujú opak: láska, rešpekt a trpezlivosť nie sú zodpovedné za to, že deti neuznávajú autority a stávajú sa necitlivé a rozmaznané, opak je pravdou. To,…