Slovak Business Agency

Slovak Business Agency

Najstaršou inštitúciou na Slovensku, ktorá podporuje podnikanie na Slovensku je Agentúra Slovak Business Agency (SBA). „Najstaršou“ znamená v tomto prípade benefit, pretože má aj najviac skúseností. Bola založená v roku 1993 členmi Ministerstva hospodárstva SR, Slovenského živnostenského zväzu a Združením podnikateľov Slovenska.

graf

Týka sa pomoci nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj akéhokoľvek malého a stredného podniku. Jej poslaním je ich opora na úrovni miestnej, regionálne, národnej, aj v rámci EÚ a ostatných krajín. 
SBA poskytuje komplexnú pomoc. Uvedomuje si, že malé a stredné podniky tvoria až 50% hrubého domáceho produktu. Zamestnávajú 75% pracovnej sily. A podieľajú sa na 99,9% počtu podnikateľských subjektov.
Nemyslime si, že na to nemáme finacie. Pri zaregistrovaní na webe môžeme požiadať o desať hodín poradenstva zdarma. Agentúra zabezpečí experta na oblasť, v ktorej potrebujeme pomoc. Môže sa týkať legislatívy, manažmentu, marketingu, financovania, eurofondov, exportu do zahraničia. Nie je vylúčené ani to, aby sme si navrhli konkrétneho odborníka sami.

SBA poskytuje pre podnikateľov aj mikropôžičky od 2 500 do 50 000 EUR. Ich splatnosť sa pohybuje od 6 do 48 mesiacov. Úver môže byť použitý na

  • nákup tovaru, materiálu a surovín
  • nákup investičného majetku potrebného k predmetu podnikania
  • opravu a rekonštrukciu prevádzkových priestorov
  • nákup nevyhnutného technologického zabezpečenia podnikania

účetnictví
Agentúra monitoruje situáciu ohľadom podnikateľského prostredia. Zhromažďuje analýzy, realizuje prieskumy. Organizuje rôzne súťaže a kampane. Mediálne známou je napríklad súťaž „Podnikateľka Slovenska“.
Veľmi užitočnou prácu vykonáva v prístupe k publikáciám pre podnikateľov, hlavne v oblasti legislatívy, ktoré zverejňuje na svojej stránke. Nesmieme zabudnúť ani na poradňu ohľadom mnohých tém: živnosti, predaja cez internet, spoločnosti s ručením obmedzeným, občianskych združení, účtovníctva, predaja cez internet atď. Ak nenájdeme v zozname otázok tú, na ktorú by sme radi poznali odpoveď, môžeme ju zaslať prostredníctvom on-line kontaktného formulára.

Najstaršou inštitúciou na Slovensku, ktorá podporuje podnikanie na Slovensku je Agentúra Slovak Business Agency (SBA). „Najstaršou“ znamená v tomto prípade benefit, pretože má aj najviac skúseností. Bola založená v roku 1993 členmi Ministerstva hospodárstva SR, Slovenského živnostenského zväzu a Združením podnikateľov Slovenska. Týka sa pomoci nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj akéhokoľvek malého a stredného podniku. Jej poslaním je…