Umelá inteligencia ako budúcnosť výroby a ekonomiky?

Umelá inteligencia ako budúcnosť výroby a ekonomiky?

Umelá inteligencia je široké spektrum prístrojov alebo robotov, ktoré sú určené na pomoc v domácnosti, pri masovej výrobe v podnikoch, vo vojenskej sfére, v doprave atď.

umělá inteligence

            V máji tohto roku bol predstavený Google asistent, ktorý dokáže viesť realistické hovory, plánovať stretnutia, pripomienky či mnohé kancelárske úlohy. Umelá inteligencia poskytuje robotom možnosť naučiť sa logiku a rozumové procesy podobné ľudským. V budúcnosti ale aj v súčasnosti sa umelá inteligencia využíva v medicíne, robotike, marketingu, financiách, obchode, strojárstve a diskutuje sa aj o robotom riadených autách.

            Aký to však bude mať dosah na pracovný trh a ekonomiku?
Globálne sa do umelej inteligencia investuje čoraz viac financií a jej rastúci vplyv budú pociťovať všetci od výrobcov cez spotrebiteľov, firmy aj vlády.
            Práve ekonomika a pracovný trh bude jednou z najovplyvnenejších oblastí a to či už v negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle. Už v súčasnosti sa hovorí o revolúcii v oblasti trhu práce v súvislosti s novými technológiami a ocitáme sa v takzvanej „štvrtej priemyselnej revolúcii“.

ochrana
 
NEGATÍVA:
 
Pozrime sa teda najprv aké negatíva môže priniesť umelá inteligencia do biznisu. Hlavnou výzvou je fakt, že umelá inteligencia nahradí množstvo pracovných miest, ktorých pracovníci sa ocitnú nezamestnaní, respektíve nepotrební. Takto nahradení môžu byť pracovníci vo výrobných halách, v kanceláriách a v dlhodobom horizonte aj vodiči taxíkov, autobusovej dopravy či kamiónov. Umelá inteligencia vie nahradiť prakticky každého pracovníka, ktorého náplň práce pozostáva z rutinnej či opakujúcej sa činnosti, či už je to pásová výroba alebo posielanie emailov v kancelárii.
 
POZITÍVA:
 
Rozvoj umelej inteligencie je rozhodne dobrou správou pre absolventov vysokých škôl so zameraním na informatiku a vyššie technológie, ktorých je už aj v súčasnosti nedostatok a do budúcna ich potrebný počet bude rapídne stúpať. Roboty môžu pozitívne pôsobiť aj na naliehavý problém dnešnej spoločnosti, ktorý je badateľný najmä v Európe a tým je demografia. Roboty môžu nahradiť nedostatok pracovných síl spôsobený negatívnou demografickou krivkou a nedostatkom zamestnancov. 

Umelá inteligencia je široké spektrum prístrojov alebo robotov, ktoré sú určené na pomoc v domácnosti, pri masovej výrobe v podnikoch, vo vojenskej sfére, v doprave atď.             V máji tohto roku bol predstavený Google asistent, ktorý dokáže viesť realistické hovory, plánovať stretnutia, pripomienky či mnohé kancelárske úlohy. Umelá inteligencia poskytuje robotom možnosť naučiť sa logiku a rozumové…