Charakteristika znamenia Strelec

Charakteristika znamenia Strelec

  • Strelci hľadajú vo všetkom pozitíva. A to aj napriek tomu, že sú veľmi racionálni a majú radi celistvosť vecí, aj názorov. Nevyznačujú sa prílišnou prehnanou malichernosťou, ani perfekcionizmom, zaujímajú ich skôr hotové a celistvé výsledky než aby sa pozastavovali nad maličkosťami a detailmi.

znamení střelec

Strelci si však svoj názor skoro nikdy nenechávajú len re seba. Radi s ostatnými diskutujú a delia sa s nimi o svoje životné ciele, postoje a názory. Neboja sa vyjadriť a to ani vo väčšej spoločnosti a za svojim názorom si pevne stoja, sú mu jednoducho verní za každých okolností.

  • Strelci sa radi z času na čas zahlbujú sami do seba, no aj napriek tomu u nich neprevláda tendencia padať do depresívnych stavov, či úzkostlivých myšlienok. Ich pohľad na vec je často veľmi racionálny no aj napriek tomu nestrácajú veselý prístup k životu a tiež aj značnú dávku optimizmu.

Sú to tiež väčšinou ľudia, ktorí si takpovediac užívajú život plnými dúškami. Nemajú veľmi dobre vyvinutú tendenciu sebazapierania alebo vytrvalosti, čo im častokrát môže značne znepríjemniť a aj skomplikovať ich život a dosahovanie cieľov, ktoré si stanovia.

  • Radi sa zamýšľajú nad pôvodom života, a chcú počuť pravdu za každých okolností – a to teda aj vtedy, ak by mala byť veľmi bolestivá – možno ich teda označiť akousi nálepkou „hľadačov pravdy“. Majú hlavu hore a sú hrdý na svoj pôvod. Nezvyknú byť ani príliš hanbliví a preto sa z ich strany nemusíte obávať príliš veľkej neúprimnosti alebo pretvárky. Sú to väčšinou teda ľudia, ktorí preferujú jednanie na rovinu a sú schopní a pripravení znášať akékoľvek následky svojho správania.

střelec
Veľmi radi si stanovujú ciele a nie je pre nich až také podstatné dostať sa do daného cieľu, väčší zážitok a potešenie im prináša samotná cesta za dosiahnutím stanoveného cieľa.

  • Strelci sa perfektne hodia na prácu buď v zahraničí, alebo tlmočníctvo. Ich spoločenská povaha a nebojácnosť obhájiť si svoj názor inklinuje napríklad k povolaniu sudcu alebo inej politickej sféry a ich láska k pohybu a športu do akéhokoľvek povolania súvisiaceho s pohybom a súčasne s prácou s ľuďmi.

Strelci hľadajú vo všetkom pozitíva. A to aj napriek tomu, že sú veľmi racionálni a majú radi celistvosť vecí, aj názorov. Nevyznačujú sa prílišnou prehnanou malichernosťou, ani perfekcionizmom, zaujímajú ich skôr hotové a celistvé výsledky než aby sa pozastavovali nad maličkosťami a detailmi. Strelci si však svoj názor skoro nikdy nenechávajú len re seba. Radi s ostatnými diskutujú a delia sa…