Spaľovacie motory automobilov

Spaľovacie motory automobilov

Spaľovací motor funguje na princípe stláčania, a následného rozťahovania piestov vo valci. Do valca sa nasaje palivo, a pri posune piestu do vnútra sa vytvorí tlak a prichádza na rad  iskra, ktorá má za následok to že vo valci vznikne kontrolovaný výbuch. Výbuch pohne piestom, a tento proces sa neustále opakuje. Tento pohyb pohne kľukovým hriadeľom, aby mohol nastať z pohybu hore a dole pohyb otočný.

cadilac

Aby mohol spaľovací motor čo najefektívnejšie v automobile fungovať používa sa štvortaktný systém. Štvortaktný motor má štyri funkcie : – sanie, kompresia, expanzia a výfuk.
Hlava valcov nám umožňuje priestor valca striedavo zatvárať a otvárať. A cez hlavu valcov privedieme čerstvú, a odvedieme spálenú zmes. V hlave valcov sa striedavo posunujú ventily, ktoré otvárajú a zatvárajú otvory. Pomocou vačkového hriadeľu dosiahneme zautomatizovaný pohyb, a vačkový hriadeľ sa otáča okolo svojej osi. Vačkový hriadeľ je spojený pomocou rozvodového remeňa so zvyškom motora, a ten má na svedomí želaný efekt pohybu.

tachometr

Motory môžeme rozdeliť na Benzínové motory ( s možnosťou LPG), Dieselové motory a Elektrické motory ( s možnosťou hybridného spracovania).
Benzínové motory s LPG sú charakteristické tým že je možnosť výberu či chceme isť na plyn, alebo benzín. Výhodou je nízka spotreba a lákajúca cena LPG. Ak jazdíme na LPG, má to menej škodlivý vplyv na životné prostredie.
Dieselové motory spotrebovávajú  naftu, a pri väčšej vzdialenosti majú menšiu spotrebu ako benzínové. Nevýhodou je pri starších typoch väčšie množstvo emisií. Dieselový motor funguje bez sviečky, takže nastáva samovznietenie. Samotné vznietenie je nekontrolované, takže môžu vzniknúť väčšie vibrácie a hluk, ako pri benzínových motoroch.

motor

Elektrické motory sú stále viac prebúdzajúcou sa realitou. Pri nich je znečistenie oveľa menšie ako u spaľovacích motoroch. Nevýhodou je menší výkon, ale pri hybridných typoch sa nedostatky vyrovnávajú. 

Spaľovací motor funguje na princípe stláčania, a následného rozťahovania piestov vo valci. Do valca sa nasaje palivo, a pri posune piestu do vnútra sa vytvorí tlak a prichádza na rad  iskra, ktorá má za následok to že vo valci vznikne kontrolovaný výbuch. Výbuch pohne piestom, a tento proces sa neustále opakuje. Tento pohyb pohne kľukovým hriadeľom, aby mohol nastať…