Ready made spoločnosti a ich plusové stránky

Ready made spoločnosti a ich plusové stránky

Ak ste podnikateľ, môžete si objednať rôzne služby, ktoré vám pomôžu s vašim rozbiehajúcim sa alebo s už rozbehnutým biznisom. Okrem rôznych administratívnych služieb je tu aj firma na predaj a teda ponuka založených obchodných spoločností.

S takouto firmou tak môžete rozbehnúť plánovaný biznis v čo najkratšom čase, pretože ju nemusíte zakladať, je už pripravená a vy si ju môžete kúpiť. Ak ide o spoločnosti s ručením obmedzeným, tie sa predajú tak, že sa na vás prepíše ich obchodný podiel a na zaevidovanie tejto zmeny sa podá návrh. Táto prebehnutá zmena sa zapíše do Obchodného registra.

Administratíva, papiere

  • Výhodou založenej firmy je úspora času a skrátenie si byrokratických povinností.

K najčastejším či k najobľúbenejším podnikateľským formám sa radia práve spomenuté spoločnosti s ručením obmedzeným, čiže s.r.o. Za týmto účelom sa predávajú tiež predzaložené ready made s.r.o. Ktoré sú obľúbené hlavne u záujemcov, ktorí chcú kúpiť pripravenú, založenú firmu, ale bez podnikateľskej histórie, respektíve bez rizika záväzkov a nesplnených pohľadávok.

  • Povedané jednoducho, charakteristika ready made firiem je taká, že tieto sa založili preto, aby sa následne predávali, teda nie aby s nimi ich zakladateľ podnikal.

Podnikať s nimi začne až kupujúci, to jest záujemca, na koho sa potom prepíše obchodný podiel takejto pripravenej spoločnosti.

Podnikateľ, telefonát

Táto je už zapísaná v Obchodnom registri, má pridelených niekoľko najčastejších živností, má pridelené IČO a DIČ, je registrovaná pre daň z príjmov a bolo pri nej zaplatené tiež základné imanie, aby sa s ňou mohlo začať obchodovať.

  • Teda áno, takéto spoločnosti v ponuke sú skutočne „ vyrobené a pripravené“ pre záujemcov na trhu s predávanými firmami.

Na trhu sa potom dajú kúpiť aj firmy s históriou, tiež sa dá vyberať z ponuky firiem, ktoré nie sú platcami DPH. Nie je každá ponuka rovnaká a preto je hlavne v záujem kupujúceho, resp. záujemcu, aby už vopred vedel, s akou firmou chce rozbehnúť svoje podnikanie.

Ak ste podnikateľ, môžete si objednať rôzne služby, ktoré vám pomôžu s vašim rozbiehajúcim sa alebo s už rozbehnutým biznisom. Okrem rôznych administratívnych služieb je tu aj firma na predaj a teda ponuka založených obchodných spoločností. S takouto firmou tak môžete rozbehnúť plánovaný biznis v čo najkratšom čase, pretože ju nemusíte zakladať, je už pripravená…